.................................................

Segítség

.................................................

 


PopUp MP3 Player (New Window)


<< A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z >>

Becsehely

A már az újkőkorban lakott település fontos szerepet játszott a régió életében a történelem folyamán, mint római provinciai őrhelye, mint főesperesi székhely, vagy mint mezőváros; illetve jelentősége ma is túlmutat közgazdasági határán.

Történet

A települést Boxse formában jelenik meg először írásos formában a 14. század elején, ami vélhetőleg tulajdonosára utal, mint Bekcsény földje. Ismert birtokosa a területnek a zágrábi püspökség volt, s így korán egyházas hely lett. Keresztelő Szent Jánosról elnevezett plébániáját a 14. század első harmadában alapították és a század végére már főesperesi székhely. A 15. századra már mezőváros és fontos vásáros hely is. Ismert birtokosai a Kanizsai család, majd annak kihalásával a Nádasdyak. A török uralom idején pusztította mindkét haderő, s így bár el nem néptelenedett, de komoly károkat szenvedett, amit az évszázadok alatt nehezen hevert ki és régi fényét már nem nyerte vissza a település.


Látnivaló

A település büszkesége a román stílusú, Árpád kori polai templom.


Érdekesség

A mai falu Bekcsény, Gerecse, Gyanócz, Perenye, Pola, Szurdapuszta, Tuskóspuszta és Újmajor települések összeolvadásával, illetve azok egykori területén fekszik. Ugyanis Gerecse, Gyanócz és Perenye ma már csak mind dűlő jelenik meg, egykori településeire más nem utal. Legutoljára Bekcsény és Pola egyesült a 20. század közepén még Bekcsény-Pola néven, amit később változtattak a ma ismert formára.


Fényképek
a1
a1
a2
a3
a4
a5

További részletek
Térkép
Google Map, Turistautak
Olvasnivaló
Honlap, Wikipedia
Mozgókép
Tarvízió
 

Hol van és hogy lehet eljutni?
Milyen az időjárás?