.................................................

Segítség

.................................................

 


PopUp MP3 Player (New Window)


<< A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z >>

Mikekarácsonyfa

A Göcsej peremén, lankás dombok közt fekvő falu, melynek ékessége a 20. század végén emelt Hét fájdalmas Szűz Mária temploma, pihenő tava és parkja.

Történet

Az 1941-es összevonásig két falu volt a mai település, Mikefa és Karácsonyfa. Mikefa első írásos említése a 14. század végéből származik Mikefalua formában, és neve Miklósra és annak falujára utal. Karácsonyfa első írásos említése a 16. század közepéből való Karachonfalwaként, mely az egykori Karácsony személynévre és annak falvát jelöli. A két település története különállásuk ellenére szorosan összefonódott. A 14. században a terület a veszprémi püspökségé, majd a török uralmat követően a szombathelyi püspökség birtoka. Az oszmán foglaltság idejében sokat szenved, de el nem néptelenedik a terület.


Fényképek
a1
a1
a2
a3
a4
a5

További részletek
Térkép
Google Map, Turistautak
Olvasnivaló
Honlap, Wikipedia
 

Hol van és hogy lehet eljutni?
Mi van még ott?

Milyen az időjárás?