.................................................

Segítség

.................................................

 


PopUp MP3 Player (New Window)


Kanizsa birtokosai

 

A honfoglalást követően a régiót a magyar törzsszövetség harmadik legfontosabb méltósága, a harka és annak törzse vette birtokba, egészen az egykori Kanizsa-patak (ma Principális) vonaláig. Később Taksony nagyfejedelem birtokába került a terület, s a gyepűvidék egészen a Mura és a Göcsej dombjaiig húzódott.

A 11. század elejére kialakult a Szent István-i megye rendszer, melyben a terület az akkori ispán, Colon felügyelete alatt állt. Ekkor ez királyi terület volt, mely a birtokeladományozások folytán a szerviensek kezébe kerül, akik 1232-ben kiadott oklevelükben kialakították az ország első nemesi megyéjét. Később újra királyi kézbe kerül a terület és a 12. század második felében III. István ezt a Hahót-Buzád nemzetségnek adományozta. Ekként cserél a terület a továbbiakban is gazdát, s egy ezt megörökítő 1245-ből származó adományozó oklevélben szerepel először Kanizsa neve is, ăterra Knysa formában. Birtokosa ekkor Renold fia Princ comes volt.

A 13. század végére a négyhatalmú Kőszegi család kezébe kerül a terület, így Kanizsa is. Őket Károly Róbert töri le, aki Kanizsát és környékét Kanizsa várának várnagyának, Osl nembeli Lőrincnek adományozza. Utódai veszik fel a Kanizsai nevet. Utolsó sarjuk, a fiúsított Kanizsai Orsolya házasságával a vár és a város is Nádasdy Tamás birtokába kerül, majd annak halálával vissza Orsolyához. Ő azonban az ekkorra a legfontosabb végvárrá lett Kanizsát egy csere útján a királyi udvarnak adja.

1600-ban az Oszmán birodalom elfoglalja Kanizsa várát, és ennek központjával létrehozza a Kanizsa vilajetet. Kilencen évi hódoltság után, a vár visszafoglalásával ismét az udvarhoz kerül a vár és a város, akik azt 6000 rénes forintért 1693-ban gyöngyösi Nagy Ferencnek és fiának, Zsigmondnak adják. 1704-ben báró Grassics Jákob lett a földesúr, akinek 1717-es halálával újra az udvarhoz kerül vissza a terület. 1717 és 1743 között a Szapáry család birtoka lesz, majd azok kihalásával ismét a királyi udvaré.

1744. szeptember 30-án Mária-Terézia Batthyány Lajosnak adományozza a várost és a környék földjeit, s így az 200 évre a család birtokába kerül.


 

[vissza]

 

Hol van és hogy lehet eljutni?
Mi van még ott?

Sok minden van, kutass tovább!

Milyen az időjárás?